Teachers and Employees

Weibel, Peter emer. o. Univ.-Prof.

Kontakt
Standort: Rosenbursenstraße 3 (Georg Coch-Platz 2) 1. St.
Telefon: 71133-3554
Fax:
Mobil: -
E-Mail: peter.weibel@uni-ak.ac.at
Organisationseinheiten: Peter Weibel-Forschungsinstitut für digitale Kulturen