Teachers and Employees

Schaffar, Andrea Univ.-Lekt. Mag. Dr.

Kontakt
Standort: Hintere Zollamtsstraße 17 4. St.
Telefon:
Fax:
Mobil: -
E-Mail: andrea.schaffar@uni-ak.ac.at
Organisationseinheiten: Cross-Disciplinary Strategies
Aktuelles Lehrangebot 2020W 2021S
VU Qualitative Research: Basics, Methods and Analysis