Teachers and Employees

Gansterer, Nikolaus Univ.-Lekt. Mag.art.

Ausstellungen / Aufführungen
Bezeichnung der Präsentation: HAVANA BIENNIAL
Art der Präsentation: Gruppenausstellung
Präsentationsort: Wifredo Lam Contemporary Art Centre, Havanna (Kuba)
Datum: 22.05.2015
Link: http://www.gansterer.org/The-Eden-Experiment-II/