Teachers and Employees

Schnell, Ruth  Univ.-Prof. Mag.art.

Ausstellungen / Aufführungen
Bezeichnung der Präsentation: DIGITAL SYNESTHESIA Hong Kong im Rahmen der ISEA
Art der Präsentation: Gruppenausstellung
Präsentationsort: City University of Hong Kong, Hong Kong (China)
Zeitraum: 16.05.2016 bis 22.05.2016
Link: http://www.digitalsynesthesia.net