Teachers and Employees

Schnell, Ruth  Univ.-Prof. Mag.art.

Ausstellungen / Aufführungen
Bezeichnung der Präsentation: DIGITAL SYNESTHESIA im Rahmen der Ausstellung „Contemporary Code“ - City Univer
Art der Präsentation: Gruppenausstellung
Präsentationsort: City University of Hong Kong, Kowloon Tong, Hongkong (China)
Zeitraum: 30.10.2015 bis 29.11.2015
Link: http://digitalsynesthesia.net