Teachers and Employees

Neipl, Wolfgang Prof. MMag.art.

Künstlerische Arbeiten / Projekte (Auswahl)
Titel / Kurzbeschreibung: "Form Follows Funczion", Soundtrack. Komposition, Produktion, Mastering
Fertigstellungsdatum: 3 / 2008