Lehrende und MitarbeiterInnen

Mateus-Berr, Ruth Univ.-Prof. Dr. phil. Mag. art.

Titel
Arome prinse cu seringa
Typ
Medienbeitrag
Schlagwörter
Fachdidaktik, Medienforschung, Kunstpädagogik, Erziehungswissenschaften, Bildende Kunst
Texte
Beschreibung
Arome prinse cu seringa Patina Vienei fin-de-siècle ori ecourile boemei artistice din capitala cultural` a Europei Centrale risc` s` piar` o dat` cu dispari]ia b`trânelor cafenele, amenin]ate de demol`ri sau de restaur`ri radicale. Filozoful vienez Lukas Marcel Vosicky observ` c` problema „mor]ii cafenelelor” nu e nou`, ea datând \nc` din anii de dup` cel de-Al Doilea R`zboi Mondial. „Atunci \ns` era vorba despre o nostalgie dup` vremurile de alt`dat`”, spune cercet`torul. Disputele actuale se refer` \ns` la dimensiunea cultural` a cafenelelor cu state vechi, la „atmosfera” plin` de sugestii olfactive, gustative sau livre[ti. Folosind un fel de „sering`” pentru a colecta mirosurile din cafenele, cercet`torii vienezi au identificat \n analizele de laborator cinci arome tipice pentru cafenelele capitalei austriece. Observând c`, \n ultimele secole, peisagistica european` s-a axat mai ales pe aspectele vizuale, cercet`torii vienezi propun alternativa „parcurilor sinestezice”. |n afara culorilor [i formelor inspirat \mbinate, parcul tuturor sim]urilor \[i \mbie vizitatorii s` adulmece plante cu mirosuri mai pregnante. „Impulsurile olfactive trezesc sentimente spontane, asemenea amintirilor din copil`rie. Senza]iile sinestezice din parcuri ar putea contura o lume alternativ` la cotidianul dominat de munca de la serviciu [i de universul digital”, afirm` specialista \n design [i art terapie Ruth Mateus-Berr, de la Universitatea de Arte Aplicate din Viena. Ea precizeaz` c` \n capitala austriac` nu exist` \nc` un parc structurat strict dup` legile sinesteziei, [i asta \n ciuda opiniei comune dup` care „toate parcurile sunt parfumate”. De aceea, cercet`torii urm`- resc [i sensibilizarea autorit`]ilor publice, care „nu sunt dispuse s` investeasc` \n implementarea [i \n \ngrijirea unor astfel de parcuri”, observ` designerul. Proiectul „Haptic and Olfactory Design. Resources for Vienna’s Creative Industries” nu \nseamn` doar studii de calitate a vie]ii sau planuri de parcuri sinestezice, ci [i o nou` perspectiv` asupra spa]iului public. „Aici se amestec` toate mirosurile corpurilor, ale vie]ii zilnice [i ale activit`]ilor locuitorilor. Din amestecul mirosurilor diverselor etnii [i culturi (inclusiv culinare) se pot na[te conflicte greu de rezolvat pe cale ra]ional`, dat fiind faptul c` reac]ia la mirosuri este spontan` [i intens afectiv`”, spune M`d`lina Diaconu. Ea ofer` exemplul turcilor din Viena care nu sunt agrea]i pentru c` obi[nuiesc s` fac` gr`tar \n parcuri. Morala civic` a proiectului e valabil` inclusiv pentru bucure[- teni, care locuiesc \ntr-un ora[ „ce miroase, \n bine [i \n r`u, mai intens decât Viena”, observ` Diaconu. Dar un proiect similar aplicat la ora[ul dâmbovi]ean ar trebui „s` se concentreze mai mult pe aspectul igienic [i prohibitiv decât pe cel de recuperare a unei facult`]i pierdute sau a unei surse de pl`cere ignorate”, precizeaz` Diaconu, referindu-se \n special la numeroasele probleme de igien` public`, mult mai bine concontrolate \n Viena. Victor Popescu, Redactor Ziarul "Cotidianul", Piata Presei Libere, nr.1, corp A3, et. IV, sect.1, Bucuresti Mobil: 0740.868.280; 0726.704.014 E-mail: victor.popescu@cotidianul.ro
Beteiligung
Ruth Mateus-Berr
Erwähnung
Datum, Zeit und Ort
Datum
2008-05-02
Ort
Bukarest (Rumänien)
Ortsbeschreibung
Zeitung:"Cotidianul", Piata Presei Libere
URL